About

Par

About

Par

Tiešsaistes biznesa simulators ir inovatīvs interaktīvs rīks,

kas uzņēmējdarbības iesācējus apmāca, kā veiksmīgi izveidot, vadīt savus uzņēmumus, pieņemt lēmumus un vienlaikus izvairoties no ikdienas kļūdām. Biznesa simulatorā ir apkopotas 100 reālās dzīves situācijas, ar kurām sastapušies uzņēmēji. Šāda, uz pieredzi balstīta, pieeja ļauj aplūkot biznesu no dažādiem aspektiem, tādējādi nodrošinot visaptverošu izpratni par biznesa procesiem.

Simulators nav tikai garlaicīgs paredzamu soļu princips! Simulators ir veidots kā spēle, kuras laikā situācijas jums liks pasmaidīt. Būs arī pārsteigumi, kurus neviens negaidīs. Bet tajā pašā laikā jūs iegūsit jaunas zināšanas, iegūsit svarīgas – praksē balstītas atziņas, skaidri sapratīsiet kuras kompetences jums ir jāuzlabo, un identificēsiet jomas, kurās esat pārliecinošs.

Profesionāls eksperts komentēs jūsu rīcību un palīdzēs jums mācīties soli pa solim. Vienkārši ļaujiet viņam būt jūsu ceļvedim biznesā!

Šīs ir tikai dažas profesionālās un vispārējās prasmes, kuras jūs uzlabosit, izmantojot tiešsaistes biznesa simulatoru:

 • Sistēmiska domāšana
 • Analītiskās spējas
 • Problēmu risināšanas prasmes
 • Ideju ģenerēšana
 • Sarunu vešanas prasmes
 • Jaunrade un spēja domāt ārpus ierastā
 • Drosme pieņemt lēmumus
 • Pacietība un uzmanības noturēšana
 • Vadīšanas prasmes
 • Laika organizēšanas prasmes
 • Komandas darba prasmes
 • Organizēšanas un plānošanas prasmes
 • Spēja pieņemt lēmumus
 • Pārliecināšanas un sava viedokļa virzīšanas prasmes
 • Konfliktu risināšanas prasmes
 • Noturība pret stresu

Biznesa simulatoru izveidoja Latvijas un Lietuvas speciālistu komanda, kuriem ir jau iepriekšēja pieredze un sasniegumi izglītības un zinātnes jomā

Biznesa simulatora aktivitātes balstītas uz vairākām uzņēmējdarbības pamat disciplīnām un starpdisciplīnām:  kā menedžments , mārketings un reklāma, finanses, cilvēkresursu vadība, efektīvu uz spēlēm balstītu mācīšanās metodiku, sadarbību ar uzņēmējiem , zināšanu pārnesi un reālu  biznesa gadījumu sasaisti ar mācīšanās procesu. Biznesa simulatorā ņemts vērā uzņēmēja iesācēja profils.

Biznesa simulators tika izstrādāts kā daļa no pārrobežu sadarbības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. ietvaros projektā “Gatavs biznesam!” (ReforB LLI 143)

Tās īstenošanā kopīgi piedalījās seši partneri: trīs no Latvijas (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, Ventspils jauniešu dome, Daugavpils universitāte) un trīs partneri no Lietuvas (Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parks, Radošā māja Visaginā, Paņevežas Darba tirgus mācību centrs). 

Projekts “Gatavs biznesam” (“ReforB”) ilga 29 mēnešus no 2017. gada maija līdz 2019. gada septembrim. Kopējais budžets bija 467 481,49 EUR (ERAF līdzfinansējums - 397 359,26 EUR).

Informācijai: www.latlit.eu, www.europa.eu

#LATLIT